Regulamin

Regulamin rezerwacji i pobytu

 

I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.

3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zadatku poprzez na jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową 
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (
* standardowym przelewem bankowym
* bonem turystycznym 

(*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.*)

4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zadatku poprzez System Obsługi płatności Tpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Tpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Tpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę poźniej ) - Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstwić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

Ia. Rezerwacje Na Zapytanie

W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki.Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstwić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczony Zadatek w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. Płatność zadadatku na poczet pobytu w Ośrodkach będzie również  realizowana poprzez tPay

4. Przedmiotem sprzedaży jest nocleg w Ośrodkach firmy Avanti

5. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku Anulacji Rezerwacji.

6. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zgłaszać można na: rezerwacja@zieleniec.net. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni.

 

III. Wymagania techniczne 

1. Do prawidłowego dokonania rezerwacji (lub zapytania rezerwacyjnego) na stronie internetowej wymagane jest:

 

a) urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone w poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową, z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką, akceptującą pliki typu „cookies”;

b) posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

2. Usługodawca zaleca Użytkownikowi korzystanie z najnowszych (do trzech wersji wstecz), stabilnych wersji następujących przeglądarek z włączoną obsługą JavaScript i Cookies: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer oraz Safari.


IV. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybrór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Tpay.pl

3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


V. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług.

4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

7. Sprzedawcą usług oraz właścicielem strony https://zieleniec.net jest firma Wojciech Zaczyk Avanti, Zieleniec 89, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8831604259.

VI. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.